JOULUKAHVITUS DIALYYSIOSASTOLLA


Yhdistys järjestää joulukuussa kahtena peräkkäisenä päivänä dialyysiosastolla osaston toimintaan mukautuen perinteisen joulukahvituksen potilaille, henkilökunnalle ja takseille.