Jäsenedut

Yhdistyksen tarjoamat jäsenedut dialyysipotilaille, elinsiirron saaneille sekä tietyille maksasairausryhmille

Dialyysipotilaat, elinsiirron saaneet ja HYKS:n kontrolleissa käyvät maksapotilaat saavat takautuvasti korvauksen ostamistaan uimahalli- ja keilauslipuista kokonaisuudessaan vapaamuotoista hakemusta ja alkuperäisiä kuitteja vastaan. Anomuksessa tulee onna IBAN pankkiyhteystiedot korvauksen maksamista varten. Jokainen anomus käsitellään hallituksen kokouksessa.
Samalla periaatteella alkuperäisiä kuitteja ja hakemusta vastaan, korvaa yhdistys em. potilasryhmien kylpylä- ja kuntosalilipuista 50%.

Anomus lähetetään osoitteella: Päivi Kutinlahti Nallenpolku 1 B 3 60510 Hyllykallio.

Mikäli käytät kunnallisia uimahalli/kuntosalipalveluja, kysy on kunnassasi mahdollisuus anoa liikunnan erityisryhmille tarkoitettua vuosikorttia. Se on hinnaltaan edullinen ja kattaa rajattoman määrän uimahalli- ja kuntosalikäyntejä vuodessa. Yhdistys korvaa myös sen takautuvasti.

Yhdistyksen järjestämään maksulliseen toimintaan ylläolevien ryhmien osallistumista tuetaan siten, että he maksavat esim. maksulliselle matkalla hallituksen päättämän tapahtumakohtaisen omavastuuosuuden.

Munuais- ja maksaliiton edut


Munuais- ja maksaliiton tarjoamat jäsenedut löydät täältä