Etelä-Pohjanmaan Munuais- ja maksayhdistys

Etelä-Pohjanmaan Munuais- ja maksayhdistys on perustettu vuonna 1978 ja sen toiminta on2023 alkaen. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue Kotikunta on Seinäjoki.

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on valvoa munuais- ja maksapotilaiden sekä heidän läheistensä etuja. Yhdistys antaa tietoa munuais- ja maksasairauksien ennaltaehkäisystä ja hoidosta sekä auttaa ja tukee näihin sairauksiin sairastuneita ja heidän läheisiään selviytymään jokapäiväisessä elämässä.

Yhdistyksessä on yli 400 jäsentä. Jäseneksi voi liittyä munuais- ja maksapotilaiden ja heidän läheistensä ohella jokainen, joka tuntee munuais- tai maksa-asian jollakin tapaa omakseen tai on niistä kiinnostunut. Yhdistyksen jäsenmaksu on vain 12 euroa vuodessa.

Yhdistys on yksi valtakunnallisen Munuais- ja maksaliiton jäsenjärjestöistä ja on jäsenenä myös Seinäjoen järjestötalolla toimivassa Yhteisöjen yhdistyksessä sekä vammaisurheiluliitto VAU:ssa

Varoja yhdistykselle saadaan pitämällä myyjäisiä ja arpajaisia, olemalla mukana vaalikeräyksissä, suruadressimyynnillä ja pienillä avustuksilla.

Edunvalvonnallisesti vaikeita asioita viedään yhteisesti eteenpäin Länsi- ja Lounais-Suomen aluetoimikunnan myötävaikutuksella. Pidämme yllä hyviä yhteyksiä tiedotusvälineisiin. Elinluovutuskortteja pidetään saatavilla ja jaetaan aina sopivissa tilaisuuksissa. Tärkeää ja luontevaa on yhteistyö potilaiden hoitoyksiköiden kanssa.